Дисциплината изучава основните архитектури на съвременните микроконтролери, техните параметри, елементи и принцип на действие.