Курс от програмата на задължителните дисциплини на студентите и курсантите по специалности ИКТ, Киберсигурност и Кибероперации.